CSR

Få mindre fravær, mere effektivitet og øget trivsel

Sådan øger I effektiviteten og reducerer stress i organisationen

Sådan er konceptet

 

 

Konceptet et tilbud til virksomhedens medarbejdere og bygger på frivillig deltagelse. Der er derfor ingen utidig firmamæssig indblanding i medarbejdernes privatliv!

 

Virksomheden, eller dennes personaleforening, tilbyder medarbejderne at få større viden om Work life balance og parforhold, samt mulighed for proaktivt at styrke deres eget parforhold. Alt for mange parforhold kører skidt eller opløses, fordi man kommer for sent i gang med at løse de problemer, som alle par løber ind i på et tidspunkt.

 

Tilbyd jeres medarbejdere en oplevelse samt et effektivt redskab til selv at skabe sig et bedre liv - både på jobbet og privat!

 

Trin 1:

Virksomheden eller personaleforeningen inviterer medarbejderne til et foredrag om Work life balance og parforhold. Et humoristisk og inspirerende foredrag med genkendelige eksempler fra dagligdagen. Foredraget skal stimulere interessen for at læse og bruge bogen derhjemme

 

Trin 2:

Virksomheden forærer samtlige medarbejdere selvhjælpsbogen; "Kunsten at leve sammen"

 

Trin 3:

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan man følge op med kurser eller individuel coaching

 

CSR & PR

Aktiviteten kan indgå i et evt. CSR regnskab, ligesom der er en god PR historie at kommunikere til omverdenen.

 

 

Bestil bøger her eller kontakt os for yderligere information

 

 

Vidste du

Vidste du at fravær iflg. en undersøgelse udført af Lederne, koster de danske virksomheder 41 milliarder kroner hvert år!

 

 

Iflg. Danmarks Statistik blev der i 2013 indgået 27.503 ægteskaber og 18.872 par valgte at blive skilt. Antallet af skilsmisser steg med 20% i forhold til 2012, og antallet af skilsmisser har været støt stigende siden 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi må forvente at en kontinuerlig øgning af effektiviteten samt hyppige teknologiske og organisatoriske forandringer også fremover vil være en realitet

 

Både effektivisering og mange forandringer er allerede i dag et vilkår for at virksomhederne kan opretholde og styrke konkurrencekraften globalt og lokalt. Desværre er begge dele også med til at stresse mange mennesker, så vi må gøre en indsats for at vores medarbejdere bliver mere robuste, så de ikke får stress.

 

Kernen i vores liv er os selv, vores partner og måske børn. For at modstå det ydre pres, især på jobbet, er vi nødt til at styrke kernen. Et stærkt og velfungerende parforhold, hvor vi finder forståelse og social opbakning, gør os stærkere, gladere og lettere at motivere.

 

Gør noget for jeres medarbejdere nu! - Stress er en tikkende bombe under virksomhedens konkurrencekraft, det danske velfærdssystem og ikke mindst trivslen og engagementet blandt jeres medarbejdere.

 

Tænk bundlinje!

Her er muligheden for en ganske lille CSR investering med stor økonomisk effekt,

fordi engagerede medarbejdere der trives skaber loyale kunder og bedre bundlinje

 

 

Kontakt din parterapeut for parterapi i Silkeborg, Århus, Herning, Viborg, Randers, Skanderborg, Horsens

 

Video om

bedre parforhold

 

Lars H. Honorè, som er forfatter til bogen, fortæller her om sammenhængen mellem stress og parforhold, samt hans nye bog om kunsten at leve sammen