Artikler

Artikler, news og noget om parforhold

 

 

Sådan får du flere ressourcer og større arbejdsglæde

Pas på dig selv i tide

 

Overalt på arbejdsmarkedet udsættes medarbejdere for skærpede krav samt stadig flere og større forandringer eksempelvis ny teknologi, omlægning og sammenlægning af organisationer, skærpede krav til resultater, færre ressourcer, lovgivningsmæssige ændringer osv. Den dårlige nyhed er, at disse vilkår er kommet for at blive. Nogle mennesker trives med udfordringer og forandringer, men for mange af os skaber det angst, usikkerhed og bekymringer. Vores behov for tryghed trues, og følelsen af at have kontrol over tingene forsvinder. Vi mennesker "hviler" meget i vores vaner, men disse udfordres konstant, når vi skal gøre noget nyt hele tiden. Hvis vi skal undgå at blive syge af at gå på arbejde, må både ledelsen og vi selv derfor gøre en indsats.

 

Dræner DU dig selv for energi?

Hvad tænker du på, når du tænker, hvis du tænker? Det kan lyde som et banalt og måske lidt frækt spørgsmål, men faktisk er dine tanker afgørende for din livskvalitet. Alt for mange mennesker bruger ufatteligt mange ressourcer på at bekymre sig om ting, de dybest set ikke kan gøre noget ved. Eksempelvis arbejdsmæssige forhold, som vi ikke har indflydelse på. Sådanne bekymringer dræner vores energi, men endnu værre er det, at vi ofte bruger ufatteligt mange ressourcer på at diskutere disse vilkår med vores kolleger. Vi spilder vores kostbare tid, som vi i forvejen ikke mener at have nok af, og vi kommer i dårligt humør over formålsløse diskussioner, som ikke fører til andet end frustration og vrede. Vores tanker bliver destruktive, og kommer til at fylde mere og mere i vores bevidsthed, og vores daglige udfordringer vil opleves næsten uoverskuelige. Vi dræner os selv for energi og arbejdsglæde, ligesom vi smitter kollegerne med vores destruktive adfærd og dårlige energi.

 

Fyld dig selv op med energi og arbejdsglæde

Hvis vi skal fylde os selv op med energi, handler det som udgangspunkt om at skabe opmærksomhed omkring egne tanker og adfærd. At opnå bevidsthed om hvornår vi tænker positive tanker, og i hvilke situationer vores tanker bliver negative. At lægge mærke til hvornår vi har en adfærd, der styrker vores energiniveau kontra en adfærd, der dræner energien ud af os. Positive tanker, kombineret med ansvarlighed og handlekraft giver dig energi, og gør dig glad, stolt og stærk. De negative tanker kombineret med fralæggelse af ansvar og manglende handling gør dig utryg, angst og ked af det. Tænk eksempelvis over hvilke tanker der kommer til dig, når du vågner mandag morgen, eller når du går i seng mandag aften.

 

For at tjekke om du lever dit liv på en hensigtsmæssig måde, kan det være en rigtig god ide at lave en liste over de energi givende handlinger, som du foretager dig privat og på job. Altså notere de opgaver du glæder dig til at komme i gang med, og som du næsten ikke kan slippe igen. Lav efterfølgende en liste over de handlinger, som du ikke har lyst til og helst undgår eller udskyder. Altså de ting der dræner din energi. Du kan supplere med en liste over hvilke mennesker, der henholdsvis giver og dræner energi at være sammen med. Udfyld gerne listerne over flere dage, så du får så meget med som muligt. Du kan herefter sammenholde listerne, og se hvordan det ser ud med din energibalance. Tjek om du bruger for stor en del af dit liv på aktiviteter og mennesker, der dræner din energi og livsglæde? Overvej i givet fald om der er nogle ting du vil lave om, hvordan og hvornår. Det er vigtigt at tage nogle beslutninger, da dine vaner ellers vil føre dig videre i de gamle mønstre.

 

Nedbryd nogle af de barrierer, der står i vejen for DIN livsglæde

En voldsom barriere for din livsglæde er stress. Lad mig indledningsvis slå fast, at stress ikke er nogen sygdom, men en livsnødvendig og medfødt evne til at reagere langt hurtigere end normalt, når vi eksempelvis kommer ud i farefulde situationer. Adrenalin øger vores reaktionsevne, så vi får større mulighed for at "overleve", hvilket oprindeligt handlede om at sikre artens overlevelse. Mange oplever det i dagligdagen, når man eksempelvis har en oplevelse af at være presset tidsmæssigt. Vi bringes ud af balance, men vores beslutningsevne, handlekraft og hastighed øges, og vi når mere på kortere tid. Stress defineres ofte som en ubalance mellem vores vurdering af egen formåen, sammenholdt med de forventninger vi har til os selv, eller tror at andre har til os. Stress kan også opstå, når vi får pålagt opgaver, som strider mod vores værdier, eller som vi ikke fagligt eller ressourcemæssigt ser os i stand til at løfte. Problemet opstår, når vi befinder os i denne stress tilstand i for lang tid. Den "effektive" adrenalin erstattes af kortisol, der over tid kan hæmme vores immunforsvar og nedsætte både vores hukommelse og koncentrationsevne. Vores søvnkvalitet falder og blodtrykket stiger. Hertil kommer at mange mennesker bliver psykisk uligevægtige og indadvendte. Disse kropslige og mentale reaktioner kan medføre alvorlige sygdomme og i de allerværste tilfælde døden. Vi skal derfor tage stress alvorligt, men huske på at der er væsentlig forskel på stress og travlhed. Du kan godt have travlt uden at få stress, og få stress uden at have travlt.

 

Nogle gode råd

- Brug ikke tid og mentale kræfter på vilkår, som du ikke har indflydelse på

- Gør noget ved de uhensigtsmæssige forhold, som du har indflydelse på, og HUSK altid

at gå til den person, der kan gøre noget ved det, hvis ikke du selv kan

- Vær ansvarlig og varetag egne behov, uden at krænke andre

- Støt hinanden på jobbet, så I ikke føler jer alene med jeres udfordringer

- Hold øje med om kolleger ændrer adfærd i form af tilbagetrækning, aggression,

modløshed eller måske får let til tårer. Gå til din chef, hvis det sker

- Stop op med jævne mellemrum, og tjek din egen sindstilstand. Hvordan har du det lige

nu, og hvilke tanker fylder i dig?

- Brug mere tid med mennesker, der giver dig energi at være sammen med, og mennesker

som har stor betydning for dig

- Brug mindre tid eller undgå mennesker, der tager din energi, når I er sammen

- Prioriter mere tid til aktiviteter, der giver dig energi og mindre tid til aktiviteter, der tager

din energi

- Vær taknemmelig for alt det du har, frem for at fokusere på alt det du godt kunne tænke

dig

- Lev dit liv i overensstemmelse med dine værdier, så du har god samvittighed og

selvrespekt

- Smil til dine medmennesker, og få masser af smil tilbage

- Styrk dit parforhold, så I kan stå sammen om jeres udfordringer

 

 

Top performance eller leverpostej?

Hvordan præsterer du?

 

Vidste du, at dårlig trivsel dræber dine præstationer? Uanset hvor dygtig og veluddannet du er, vil dine resultater altid blive påvirket af din trivsel både på jobbet og privat. Også selvom du flygter ind i jobbet, og bruger rigtig mange timer på det. For at præstere optimalt har vi alle grundlæggende brug for at trives og føle tryghed. Er denne forudsætning opfyldt, handler det om engagement og motivation, så vi gi`r den gas, og sætter alle vores kompetencer i spil. Kort fortalt har vi brug for at kunne finde mening i det vi arbejder med samt tro på, at vi har mulighed for at løse opgaverne både kvalifikationsmæssigt og ressourcemæssigt. Da vi alle er forskellige, kan der også være andre individuelle behov, der skal være opfyldt. Ud over din jobmæssige trivsel er det også vigtigt du trives derhjemme. At du har en overskuelig hverdag ved siden af jobbet, og at dit parforhold er stærkt og velfungerende.

 

 

Få et fedt parforhold!

Her er 3 gode råd

 

1. Få din partner til at føle sig elsket.

Tro ikke at din partner reagerer på det samme som dig. I må derfor snakke om,

hvad der får jer hver især til at føle sig elsket. Det kan eksempelvis være

anerkendende ord, gaver, tjenester, fysisk kontakt eller at partneren prioriterer tid

til at I kan være sammen.

 

2. Accepter at I er forskellige

Kvinder vil rigtig gerne snakke om tingene, og ofte gentagne gange, hvorimod

mænd lynhurtigt vil ha en løsning og videre. Kvinder skal defor bruge veninderne,

når behovet for at snakke er stort. Mænd skal omvendt lære at lytte til deres

kvinde, UDEN straks at komme med løsninger og gode forslag

 

3. Fortæl hinanden hvad I har brug for

Ingen af os er tankelæsere, så forvent ikke at din partner automatisk opfylder dine

behov. Fortæl hinanden hvad I har brug for, og aftal hvad I gør

 

Læs mere på www.kunstenatlevesammen.dk

 

 

 

Sommerferien truer!

Kan dit parforhold overleve endnu en sommerferie?

 

Pludselig er den der - sommerferien!

Vi har glædet os til at holde fri med vores nærmeste, og få tid til at gøre nogle af de mange ting, som vi ikke får gjort i en hektisk hverdag. Men hvad er det så lige der sker? Det skulle have været så godt, men ender for mange af os i konflikter og skænderier. Der kan være rigtig mange gode forklaringer, men måske bliver rigtig mange fortrængte udfordringer bare mere synlige, når vi pludselig er meget sammen.

 

Selvom det er sommerferie, og vi skulle nyde at have masser af tid sammen, er virkeligheden ofte en anden, hvilket tydeligt fremgår af skilsmissestatistikken. Parforholdet er ikke altid en dans på roser, og det kan til tider være svært at undgå trættende diskussioner og gentagne konflikter. De engang så varme følelser kan hen ad vejen blive til irritation, frustration og vrede. I stedet for at give næring til kærligheden, bruger vi masser af energi på at diskutere og skændes om mere eller mindre ligegyldige ting. Tænk hvis vi brugte lige så megen energi på at få det bedste frem i hinanden. Så ville vi føle os elsket og værdsat, og vores parforhold ville blive stærkt, sundt og lykkeligt. Vores livsglæde ville blive større og lykkefølelsen vokse.

 

Alt for mange par giver alt for hurtigt op i dag. Antallet af skilsmisser har været stigende siden 2005, og da man sidste år gav adgang til online skilsmisser, uden forudgående separation, steg antallet med 20 procent. Dette svarer til en stigning på 3000 skilsmisser alene i 2013. Desværre må vi formode at tendensen i de papirløse parforhold er den samme eller måske værre, fordi disse forhold ikke bygger på en psykologisk binding, som et ægteskab jo også er. Der kan være mange forklaringer på den kedelige udvikling, men en stigende fokusering på os selv og vores egne behov kan være en af dem. En anden forklaring kan være, at vi vil det hele, og derfor ikke løbende nedprioriterer nogle ting for en periode. Mange af os vil have karriere og spændende jobs. Vi vil have børn, og tid til at engagere os i deres liv. Vi vil have tid til familie, venner, efteruddannelse, sport og andre typer af fritidsinteresser herunder TV og sociale medier. I en hektisk hverdag er der naturligvis også masser af praktiske gøremål som eksempelvis indkøb, madlavning, tøjvask, oprydning, rengøring og måske havearbejde. Med så mange prioriteter og nødvendige gøremål kan det blive svært at finde tid og overskud til at være kærester. Vi risikerer derfor at miste vores nærhed og fortrolighed. Kærligheden visner langsomt, som en blomst uden vand, og vores hjerte lukker sig langsomt for vores partner. Vores evne og vilje til at forstå hinanden bliver mindre, og vores kommunikation dårligere. Konflikterne bliver flere og flere, og afstanden mellem os større og større. Vi udvikler kort sagt et dårligt parforhold uden sammenhængskraft, og med risiko for at vi kommer til at føle os ensomme.

 

Problemer i parforholdet er en af kilderne til stress for mange mennesker, hvilket ofte bliver overset. Stress er som en virus, og antallet af stress ramte mennesker stiger år for år ligesom antallet af skilsmisser. Disse "tikkende bomber" er en alvorlig trussel for vores generelle folkesundhed, ligesom presset på de offentlige budgetter kan blive massivt, og få alvorlige konsekvenser for os alle.

 

At få vendt udviklingen er en stor udfordring, men coach og forfatter Lars Hartung Honorè håber at hans nye bog om kunsten at leve sammen kan bidrage, og at bogen kan hjælpe rigtig mange mennesker til at få et lykkeligt parforhold. "Kunsten at leve sammen" er en særdeles inspirerende bog fyldt med nyttig viden og praktiske øvelser, som gør det muligt selv at arbejde med sit parforhold. Bogen henvender sig til alle par, uanset om man er i et nyetableret forhold, eller om man har boet sammen i mange år. Bogen kan være en stor hjælp til at få etableret et stærkt og solidt fundament for livet sammen, ligesom den kan være nyttig, når man støder på udfordringer i sit parforhold, hvilket vi jo alle gør hen ad vejen.

 

Køb bogen her

#parforhold

Kontakt din parterapeut for parterapi i Silkeborg, Århus, Herning, Viborg, Randers, Skanderborg, Horsens

Video

om bedre parforhold

 

Her fortæller bogens forfatter, Lars H. Honorè, om bogen samt vejen til et bedre parforhold og kunsten at leve sammen

 

Undgå konflikter og problemer i parforholdet

 

Besøg bloggen

 

På bloggen kan du læse indlæg om parforhold, samt dele viden med andre

 

Link

bedre-parforhold.kunstenatlevesammen.dk

 

 

Info om cookies

 

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden kan fungere, og kan evt. anvendes til at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, med henblik på at gøre siden endnu bedre for dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brugen af cookies.