Parkursus

Parforholdskursus - Boost dit parforhold

Gå hjem med inspiration, ny viden og lyst til at arbejde videre

 

Parforholdskursus er et kursus i bedre parforhold i Århus, Silkeborg, Herning, Viborg, Randers, Horsens, Skanderborg

Vores parforholdskursus er et seminar & kursus i bedre parforhold og work life balance. Kurset henvender sig til alle, der har besluttet sig for at gøre noget godt for deres liv og parforhold.

 

I søger måske ny viden og inspiration, eller måske tumler I med nogle udfordringer, som I ønsker hjælp til at finde løsninger på?

 

På kurset gennemgår vi en række fundamentale forudsætninger for at skabe stærke, sunde og lykkelige parforhold, ligesom vi vil give gode råd og inspiration til at undgå eller løse vores dagligdags udfordringer. Vi vil desuden drøfte forskellige problemstillinger, og parvis arbejde med forskellige øvelser. Ud over ny viden og inspiration får I således også noget konkret med hjem at arbejde videre med. Deltagernes personlige og fælles udfordriger tages ikke op i plenum, og behandles natur-ligvis fortroligt af underviseren.

 

 

Her er nogle af de emner vi skal arbejde med:

 

 • Hvilke ønsker og drømme har I om fremtiden?
 • Hvem har hvilken rolle derhjemme?
 • Hvorfor ser vi så forskelligt på tingene, og er det kønsbestemt?
 • Hvad er kærlighed, og hvordan får I det bedste frem i hinanden?
 • Er I gode til at tale sammen, og hvordan taler I til hinanden?
 • Hvad gør I for at undgå for mange konflikter?
 • Hvad er det gode ved konflikter, og hvordan håndterer vi dem?
 • Hvornår er man utro?
 • Er I begge to gode til at tage ansvar for jeres parforhold?
 • Noget om tillid, respekt og ansvar
 • Hvor godt kender I hinanden?

 

 

Næste kursus:

Kontakt os for på www.human-upgrade.dk

 

 

Priser:

Åbne weekendkurser koster 2.950 kr. pr. par

 

Private og offentlige arbejdspladser, samt andre interesserede organisationer, kan bestille kurser individuelt tilpasset ønsker og behov. Prisen aftales i forhold til kursets sammensætning og varighed.

 

Kontakt os for yderligere information på mail: info@human-upgrade.dk

 

 

Alle kan være med

Dette parforholdskursus er for alle par i Danmark, herunder Århus, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Randers, Skanderborg, Horsens, Vejle o.s.v.

 

 

 

Invester i jeres fælles fremtid

 

Det er lettere at forebygge end at helbrede.

 

Uanset om jeres parforhold er nyt eller af ældre dato, er der altid noget at arbejde med. Og det er lettest at arbejde med tingene inden I får for mange problemer. På trods af ekstern hjælp kuldsejler mange forhold, fordi de kommer for sent igang. Kort fortalt handler det om at etablere eller justere det grundlag forholdet hviler på, blive bedre til at kommunikere ærligt og respektfuldt, og ikke mindst blive bedre til at undgå konflikter. Hertil kommer så evnen til at bevare gnisten samt give næring til kærligheden.

 

Vidste du

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2014 indgået 27.503 ægteskaber og 18.872 par blev skilt. Skilsmisseprocenten er markant stigende og den højeste siden 2005. For samboende ser det sikkert ikke bedre ud. Ugifte par har samme udfordringer som gifte, men ikke den samme psykologiske binding, som et ægteskab jo også er.

 

#parforholdskursus

#kursusparforhold

#seminarparforhold

Kontakt din parterapeut for parterapi i Silkeborg, Århus, Herning, Viborg, Randers, Skanderborg, Horsens

Hvad

drømmer I om?

På vores parforholdskursus arbejder vi med jeres drømme om den fælles fremtid

Hvilke ønsker har I til fremtiden, og hvad drømmer I om?

 

 

Hvordan

gi`r I næring til kærligheden?

På vores parforholdskursus arbejder vi med kærlighedens sprog

 

 

 

Hvordan får I det bedste frem i hinanden, så I føler jer elsket og værdsat?

 

 

 

Hvordan undgår I konflikter?

Hvordan kommunikerer I med hinanden, og hvornår afstemmer I jeres forventninger i forhold til daglige opgaver og adfærd?

 

 

På vores parforholdskursus arbejder vi med konflikthåndtering og -forebyggelse